Vindruvor

Vindruvor pdf

Läge: Vanliga vindruvor, d v s sorter av Vitis vinifera kräver mycket värme för att utvecklas och behöver därför stå i växthus eller uppvärmt uterum. Sorter av Vitis labrusca, så kallade staketdruvor, är däremot betydligt tåligare och kan växa ute i de flesta trädgårdar. Staketdruvorna föredrar ett soligt, varmt och vindskyddat läge. Spaljering mot en solig vägg eller plank är perfekt.

Jord: De olika druvorna vill ha olika jordar för att trivas.

Växthusvindruvorna behöver vanlig god trädgårdsjord, näringsrik och mullrik, lätt kalkhaltig. Blanda den befintliga jorden med lika delar yrkesodlarjord, kogödsel och barkmull plus en näve kalk.

Staketdruvorna föredrar en kemiskt sur jord (lågt pH). Blanda den befintliga matjorden med lika delar rhododendronjord, eller naturtorv plus en näve benmjöl.

Förberedelse: Gräv en grop, 60 cm djup och 60 cm bred. Planteras druvan vid en vägg måste avståndet till väggen vara minst 40 cm. Vattna vindruvsplantan rejält i krukan.

Plantering: Sätt växthusdruvan i nivå med jordytan och fyll på till hälften med jord. Tryck till jorden ordentligt runt plantan och vattna den rejält. Fyll på med jord, tryck till och vattna igen. Är jorden mullrik så låt jordytan gärna bilda en liten kulle jämfört med omgivande markyta eftersom den sjunker med tiden. Staketdruvan planteras ner 10 cm djupare i jorden än den stått i krukan, i övrigt som ovan.

Vattning: Ge plantan rikligt med vatten minst en gång i veckan när det inte regnar tillräckligt. En tumregel är att 30 mm vatten tränger ner ca 30 cm i jorden.

Gödsling: Gödsla med kogödsel sent på hösten eller i april/maj. Därefter gödslar du två gånger till under försommaren med benmjöl eller EKO allgödsel.

Skötsel: På hösten täcks marken runt staketdruvan med 15 cm löv och första året rekommenderas att lägga ner rankorna och täcka med granris eller juteväv tills tjälen släppt.

Beskärning: Vinrankan är en klängväxt som kan växa flera meter per säsong. För att få en fin skörd av druvor krävs regelbunden kraftig beskärning, speciellt i uppbyggnadsfasen. Grundprincipen är att man bygger upp huvudstammar, så kallade vinstockar. Från dessa växer sidorankor ut och det är där blommorna och sedan druvklasarna utvecklas. Det är enklare än många tror! Följ bara dessa enkla principer:

År 1: Plantering sker och årets tillväxt börjar. Första året kan tillväxten stå och stampa lite.

I december klipps årets tillväxt in till ca 50 cm. Därifrån låter man följande säsong ett eller två sidoskott gå upp som ska bilda huvudrankor. De bör förankras vid en lina eller spaljé.

År 2: Under sommaren, efter midsommar, klipps sidoskotten in över ett eller två bladpar. I december klipps huvudrankan/rankorna in till 1m.

År 3: Sommarbeskärningen görs som vanligt över ett eller två blad på sidoskotten, det betyder förhoppningsvis över en eller två blomklasar! Denna beskärning gör att näringen går till druvorna istället för till bladtillväxt, samt att de får mer solljus.

I december klipps huvudrankorna in igen. Spara 50 cm av årets tillväxt. Huvudranksbeskärningen upprepas varje år tills rankorna har nått önskad längd/höjd.

Du kan klippa när som helst i plantan mellan midsommar och december. Från januari fram till midsommar savar (”blöder”) plantan och kan förlora för mycket växtsaft vid beskärning.

Från de första sidoskotten utvecklas ytterligare sidoskott. De nya sidoskotten kan behöva klippas in över ett blad under sommaren.

Under kommande sommarbeskärningar får man toppa plantan på lämpligt ställe, samtidigt som man kortar in sidoskotten.

Kommande års decemberbeskärningar består av inklippning av alla sidoskott plus eventuell toppning av huvudstammen.

Tänk på att de första tre årens beskärning är mycket viktig! Eftersom det är knopparna i toppen på rankan som utvecklas först så blir plantan kal i basen och bildar bara blad och druvor i toppen på rankan om man inte klipper från början.

Sorter som brukar finnas i vårt sortiment:

Du kan klippa när som helst i plantan mellan midsommar och december. Från januari fram till midsommar savar (”blöder”) plantan och kan förlora för mycket växtsaft vid beskärning.

Från de första sidoskotten utvecklas ytterligare sidoskott. De nya sidoskotten kan behöva klippas in över ett blad under sommaren.

Under kommande sommarbeskärningar får man toppa plantan på lämpligt ställe, samtidigt som man kortar in sidoskotten.

Kommande års decemberbeskärningar består av inklippning av alla sidoskott plus eventuell toppning av huvudstammen.

Tänk på att de första tre årens beskärning är mycket viktig! Eftersom det är knopparna i toppen på rankan som utvecklas först så blir plantan kal i basen och bildar bara blad och druvor i toppen på rankan om man inte klipper från början.

Plantering

Beskärning år 1

Toppskottet klipps in till ca 50 cm

Beskärning år 2

Sidoskotten klipps in över ett eller två bladpar på sommaren.

Toppskottet klipps in till ca 1 m i december.