Garantiregler

Vi tillämpar etableringsgaranti vilket innebär att vi garanterar att plantan är frisk och sortäkta.

Garantin gäller vedartade växter.

Eventuell reklamation av växt görs vid:

Vårköp (mars-maj) senast inom 3 månader
Sommarköp (juni-augusti) senast inom 3 månader
Höstköp (sept- ) senast juni följande år

Vid höstköp gäller garantin endast vedartade växter för zon IV och uppåt.

Garantin gäller ej:

  • Perenner och sommarblommor.
  • Vintergröna växter som köps efter sista september. Vi lämnar därför ej vintergaranti på dessa (undantag idegran ”Hilli”).
  • Om plantorna är planterade i krukor eller lådor eftersom de då är betydligt mer utsatta.
  • Realisationsvaror.
  • Skador som uppkommit genom handhavanden vid transport och plantering efter köptillfället.
  • Skador som beror på bristfälllig skötsel, vinterskador eller angrepp av ohyra eller växtsjukdomar. Företaget gör bedömningen.
  • Om plantering inte skett på rätt sätt eller med rätt förutsättningar.
  • Krukor och dekorationer som förvaras ute vintertid.

Spara alltid kvittot – gäller som garantisedel.