Odlingszoner och härdighet

När man planerar för nya trädgårdsprojekt och skall välja växter som buskar och träd är det viktigt att veta vilken odlingszon man bor inom. Klimatfaktorer spelar en stor roll för vissa växter. För andra typer av växter (tex rosor) har klimatet inte lika stor betydelse eftersom man själv skapar förutsättningarna för trivsel genom placering, planteringsdjup, vintertäckning, jordförbättring etc. För perenner används istället ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Zonkartan – odlingszoner för buskar och träd

För träd och buskar finns den klassiska zonindelningen utformad i den sk zonkartan. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr. Zonkartan har tagits fram av Svensk trädgård.

Zonkartan är dock inte detaljerad, delar med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra! Besök Riksförbundet Svensk Trädgård för att ta reda på din zon;

Hitta din odlingszon i den digitala zonkartan

 

Perenners härdighet och övervintringsförmåga

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga. Perenners härdighet delas in från A – D,
där A innefattar de mest tåliga. 

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte

Geum 'Mai Tai' Nejlikrot