Giftiga växter

Använd länkarna nedan för att få mer info om giftiga växter:

Giftinformationscentralen
Naturhistoriska riksmuseets företeckning över giftiga växter