Prydnadsträd

Prydnadsträd pdf

Bergkörsbär Prunus sargentii

En trädgård behöver skydd för vindar och insyn, den behöver något som lyfter blicken och skapar rum. Den behöver något som ger struktur och karaktär under alla årstider. Kort sagt, en trädgård behöver träd! Oavsett om du har en liten radhustäppa eller en stor villatomt så finns det alltid plats för ett prydnadsträd. De finns i alla storlekar och former, grönskande och blommande, med blad eller barr.

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla din dränering! När du grävt gropen till ditt träd (se nedan) fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord: De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till ca hälften med busk-och trädjord eller en blandning av lika delar yrkesplantjord, barkmull och kogödsel. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse: Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Förbättra den befintliga matjorden enligt ovan, och fyll bottnen i gropen med 10-20 cm av jorden.

Vattna trädet ordentligt i krukan innan plantering.

Plantering: Ta bort krukan och lossa rotsystemet lite försiktigt. Står trädet i nät av jute kan det vara kvar, klipp upp kanten och vik ner så den kommer under jordytan efter plantering.

Placera trädet i gropen och fyll i till hälften med jord.

Trampa till jorden ordentligt runt trädet så det står stadigt och rakt och fyll gropen med vatten. Fyll på med jord, trampa till och vattna igen. Upprepa tills gropen är fylld och ser ut som på skissen.

Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning: För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och juteband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa. Bandet placeras så att det bildar en stadig åtta mellan stammen och stolpen och nubbas fast högst upp på stolpen. Ett band till varje stolpe gör att trädet står stadigt när det blåser.

Ett stamskydd mot gnagare är en billig och mycket bra investering.

Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första fem åren.

Vattning: De första åren måste du vara extra noga med vattningen. Vattna riktigt rejält vid varje tillfälle så att det går på djupet. Då klarar sig trädet bättre vid torrperioder. 30 liter/m2 (30 mm regn) behövs för att vattnet ska tränga ner 30 cm. Kontrollera med en spade då och då så det inte är för torrt. 10 mm regn räcker inte för att tränga ner till rötterna i en torr jord!

Beskärning: De allra flesta av våra träd är redan uppbyggnadsbeskurna i plantskolan. Första året behöver du alltså i regel inte göra någon beskärning alls. Därefter är det viktigt att se till att svaga och skadade skott klipps bort och inga dubbeltoppar får utvecklas. Grenar som växer inåt eller skaver mot andra grenar ska också klippas bort.

Uppbyggnadsbeskärning är viktig för de flesta växtslag och ska göras innan knopparna börjat slå ut, alltså tidigt på våren. Björk, ek och bok beskärs normalt inte alls, medan pil och poppel kan beskäras hårt. Lönn och körsbär ska endast beskäras efter savning, mellan juli och november. För exakta råd när det gäller beskärning av träd hänvisar vi till `Beskärningsboken´ av Alm, Vollbrecht och Veltman, Natur& Kulturs förlag som vi tillhandahåller i vår butik.

Gödsling: Vi rekommenderar alltid naturgödsel eftersom det gynnar mullhalten och mikrolivet i jorden och håller jorden i gott skick.

Kogödsel, hönsgödsel, benmjöl och EKO allgödsel är exempel på utmärkta produkter som är lätta att använda med hjälp av anvisningarna på förpackningen. Används täckbark är det extra viktigt att gödsla då täckbarken förbrukar kväve.

Mylla ner kogödsel sent på hösten eller tidigt på våren, i mars-april. Kogödsel innehåller dock inte så mycket kväve, så det är nödvändigt att ge minst en extra gödselgiva med hönsgödsel eller EKO allgödsel före midsommar. Benmjöl kan myllas ner tillsammans med kogödsel för långtidsverkan, gärna sent på hösten.

För att växterna ska förbereda sig bra för kommande vinter bör ingen kvävegödsling ske till träd och buskar efter midsommar.

Korstörne Gleditzia `Sunburst´