Vattenväxter

Vattenväxter pdf

Röd näckros Nymphea attraction

Vilket vattenarrangemang du än har i trädgården är det inte komplett utan växter! Det finns massor av både nyttiga och vackra växter för allt från den lilla baljan till den rejäla fiskdammen. I dammen är rätt blandning av växter viktig för att den ska må bra. Några växter ur varje grupp behövs för att få den rätta balansen. Välj någon, eller helst flera, växter ur var och en av följande grupper:

1. Undervattensväxter: Trivs på vattendjup mellan 10 och 100 cm. De syresätter vattnet och förbrukar mycket näring och är på så sätt nödvändiga för att hjälpa till att hålla vattnet klart. Exempel på växter är hornsärv Ceratophyllum demersum, hästsvans Hippuris vulgaris, gul näckros Nuphar lutea. De är mycket värdefulla för dammen och du kan aldrig få för många av dessa!

2. Vattenväxter med flytande blad såsom näckros Nymphea och vattenax Aponogeton distachios, har inte bara ett stort skönhetsvärde utan bidrar till mindre algtillväxt genom sin skuggeffekt. De flesta näckrosor trivs bäst på 40 -100 cm vattendjup men det finns mininäckrosor som endast behöver 10-50 cm vattendjup.

3. Växter för sump och fuktzonen utgör den största gruppen och här finner du både vackra blommande växter och sådana med dekorativa blad i alla möjliga former och färger. De utgör en mycket viktig del av filtrering av vattnet och upptagning av näring. De är också mycket viktiga för att göra miljön i och runt dammen vacker och tilltalande.

Vissa av dessa växter trivs i fuktigt läge på kanten av dammen och andra ner till ca 40 cm djup. Plantera växterna i planteringskorg, en sort i varje, så konkurrerar inte de starkväxande sorterna ut de mer svagväxande.

4. Flytväxter med fritt hängande kraftiga rotsystem, till exempel musselblomma Pistia stratiotes, vattenhyacint Eichhornia crassipes , vattenaloe Stratiotes aolides och sjönöt Trapa natans. De skuggar vattenytan och hjälper till att hålla vattnet svalt under varma sommardagar. De tar upp mycket näring och utgör också ett skydd för vattenlevande varelser såsom fiskyngel och olika insekter.

Förberedelse: Använd alltid planteringskorg eller planteringspåse och speciell vattenväxtjord resp. näckroslera. Speciella långtidsverkande näringskulor är också viktigt att använda. Använd aldrig vanlig gödslad planteringsjord, den läcker ut gödsel och övergöder din damm!

Plantering av vattenväxt

1. Täck insidan på planteringskorgen med till exempel juteväv. Täck botten med lite vattenväxtjord. Lägg i några näringskulor.

2. Ta plantan ur försäljningskrukan, skär isär rotsystemet något om det är väldigt kompakt och sätt ner plantan i mitten av korgen. Fyll på med jord och tryck till ordenligt så vattenväxten sitter fast.

3. Täck jordytan med ett lager sten, till exempel sjösten, så att inte jorden grumlas upp när du sätter ner korgen.

4. Sätt ner korgen i dammen på grunt vatten, först när den etablerat sig ska den sättas på det djup som anges på etiketten.

Plantering av näckros

1. Täck insidan av planteringskorgen med till exempel juteväv. Täck botten med näckroslera. Lägg i några näringskulor.

2. Ta ur näckrosen från försäljningskrukan med lerklumpen kvar. Sätt i näckrosen i planteringskorgen och låt rhizomet (den underjordiska stammen) stå snett så får du en kraftigare tillväxt. Fyll på med näckroslera och tryck försiktigt fast plantan. Rhizomen ska ner i korgen men ett skott ska sticka upp ur leran.

3. Täck jordytan med ett lager sten, till exempel sjösten, så att inte jorden grumlas upp när du sätter ner korgen.

4. Sätt ner näckrosen i dammen på grunt vatten till att börja med och flytta successivt ner den djupare. Näckrosor börjar inte utveckla nya blad förrän vattentemperaturen är 10-12 grader så ha inte för bråttom med utplanteringen. Börja med att sätta näckrosen på grunt vatten och flytta ner den efter hand som blad börjar utvecklas. När bladen sticker upp ovanför vattenytan står den för grunt. Flera flytblad måste utvecklas innan blommorna kommer. Den vill ha 6-8 timmars sol för att få riklig blomning.

Övervintring:

Näckrosor övervintras på frostfritt djup i dammen. Om det finns risk att det bottenfryser måste näckrosorna tas in och förvaras på annan frostfri plats. På våren är det bra att ta fram dem och driva dem inomhus något innan vattnet i dammen har uppnått tillräcklig temperatur. Näckrosor vill ha minst 10-12 grader.

Vitis `Schyler´