Prydnadsbuskar

Prydnadsbuskar pdf

Paradisbuske Kolkwitzia amabilis

Paradisbuske, smultronschersmin och pärlbuske, bara namnen gör att du vill ha dessa buskar i din trädgård. De utgör trots allt en del av själva sinnebilden av en trädgård. Det finns blommande och gröna buskar för alla lägen. De flesta är tåliga och anspråkslösa, några vill ha lite extra omsorg. Krukodlade buskar kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Jord: De flesta buskar trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till ca hälften med busk- och trädjord eller en blandning av lika delar yrkesodlarjord, barkmull och kogödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse: Börja med att gräva en grop som är 50 cm djup och minst lika bred, ju större buske desto bredare grop. Förbättra den befintliga jorden enligt ovan.

Plantering: Sänk ner krukan i vatten eller vattna rejält så rotklumpen blir genomvattnad. Ta bort krukan och lossa rotsystemet lite försiktigt.

Täck botten på gropen med ca 10 cm av den förbättrade jorden och trampa till. Sätt i busken. Fyll på till ca hälften med jord, håll i busken så att den kommer att hamna med hela roten under den färdiga jordytan och alla delar av stammen över jordytan.

Trampa till jorden runt busken så den sitter stadigt och fyll sedan gropen med vatten. Fyll upp med jord, trampa till och vattna igen. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden. Se skiss!

Håll jorden under busken öppen, lucker och ogräsfri de första fem åren.

Gödsling: Vi rekommenderar alltid organiska gödselmedel som bidrar till ökad mullhalt och ett rikare mikroliv i jorden Det ger större förutsättningar för bättre tillväxt. Kogödsel, hönsgödsel, benmjöl och EKO allgödsel är exempel på utmärkta produkter som är lätta att använda med hjälp av anvisningarna på förpackningen. Används täckbark är det extra viktigt att gödsla då täckbarken förbrukar kväve. För att växterna ska förbereda sig för kommande vinter bör ingen kvävegödsling ske till träd och buskar efter midsommar.

Vattning: Det första året måste man vara extra noga med vattningen. Nyplanterade växter är väldigt känsliga för uttorkning. Vattna rikligt vid varje tillfälle, 30 liter/m2 behövs för att vattnet ska tränga ner ca 30 cm. Kontrollera då och då med en spade att jorden inte är för torr.

Beskärning: Lövfällande växter utvecklas i allmänhet bättre om de blir beskurna före första växtsäsongen. De allra flesta av våra växter levereras färdigbeskurna och helt klara för plantering.

De flesta buskar bör gallras ungefär vart tredje år. Ta bort de äldsta och grövsta grenarna helt och korta in alltför yviga grenar. Detta görs oftast på hösten eller senvintern. Undantag är tidigblommande buskar till exempel spirea, forsythia och prakttry som helst beskärs direkt efter blomning.

Vissa höstblommande buskar fryser in i topparna och kan beskäras ned till frisk ved varje vår, det gäller t ex fjärilsbuske, och vissa hortensior.

Ölandstok, rosenspirea (Spiraea japonica) och vårginst hålls fräscha och täta med regelbunden hård nedskärning med 2-3 års mellanrum.