Det är något exotiskt över en blommande magnolia. Först kommer de ulliga knopparna och sedan de underbara blommorna, på bara kvistar hos en del arter och hos andra spränger de fram bland de gröna och frodiga bladen. Vem vill inte kunna uppleva det i sin egen trädgård! Om du följer våra enkla råd ger du magnolian de bästa förutsättningarna för att trivas.

Placering: Magnolian vill ha en varm, solig och vindskyddad växtplats. I blåsiga lägen kan blommorna blåsa sönder och den får också svårare att klara vinterns kalla och uttorkande vindar. Några sorter trivs även i skuggigare lägen. De gynnas av varma, goa somrar liksom de flesta av oss! Läget bör inte vara för torrt, de vill ha gott om vatten, speciellt på våren och försommaren.

Jord: Magnolian trivs i lucker, mullrik och fuktighetshållande jord med lågt pH-värde, så kallad surjord. Vissa magnolior klarar också att växa i jord med högre pH-värde, dvs. upp mot pH 7, till exempel Magnolia kobus, Magnolia stellata och Magnolia Galaxy. Det är mycket viktigt att jorden är väldränerad.

Den befintliga jorden i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda den med lika delar färdig rhododendronjord eller med en blandning av lika delar naturtorv, barkmull och kogödsel. Blanda den befintliga jorden med lika mycket av den nya. Löv eller trädgårdskompost är också bra. Använd inte enbart torvbaserade produkter eftersom de kan bli för blöta på hösten och frysa på vintern och skada rötterna.

Har du lerjord eller ren sandjord är ett bra alternativ att göra en upphöjd bädd, kantad med torvblock. Tänk då på att fylla bädden med råge eftersom mulljord alltid sjunker med tiden. Djupet på bädden bör vara minst 40 cm.

Förberedelse: Gräv en grop som är 60 cm djup och minst 60 cm bred. Förbättra den befintliga jorden enligt ovan. Vattna krukan rejält före plantering.

Plantering: Lägg lite av den förbättrade jorden i botten på gropen och trampa till lite lätt.

Sätt i plantan. Fyll gropen till ca hälften med jord och tryck till lite lätt runt plantan. Kontrollera att plantan kommer att hamna på samma nivå i förhållande till jordytan som i krukan. Stammen får inte vara under jorden!

Vattna rikligt i gropen.

Fyll på med resten av jorden och tryck till lite lätt. Vattna igen.

Jordytan i planteringen ska vara lite högre än omgivande mark eftersom den mullrika jorden alltid sjunker, se skiss.

Om vårsolen är skarp och marken frusen så kan du gärna skydda knopparna på magnolian med skugg- eller säckväv. Är magnolian på stam bör den stöttas med stolpar och juteband de första två åren, minst två stolpar till ett normalstort träd, tre till större träd. Se skiss.

Magnolians rotsystem är känsligt och man bör inte gräva runt rötterna under etableringstiden. De bör heller inte planteras nära en promenadväg eller där du går ofta.

Vänta med att sätta vårlökar och perenner tills magnolian har etablerat sig, eller sätt dem en bit ut! Mikroklimatet gynnas av marktäckare men välj sorter med snälla rotsystem och plantera dem utanför magnolians rötter. Sockblomma, ormöga, myskmadra och vintergröna är exempel på lämpliga växter.

Magnolia`Daphne´

Skötsel: Magnolior trivs bäst om de får vara i fred och ha det lugnt och skönt. Det tar några år för dem att etablera sig.

Vattna ordentligt på våren men också under torra somrar. Täck marken med löv på hösten. Det skyddar rötterna mot stark barmarksfrost.

Gödsla med 2 cm kogödsel från säck sent på hösten under de första åren efter planteringen. Det är inte nödvändigt att gödsla äldre magnolior men de blir glada över ett lager kogödsel eller kompost då och då.

Kom ihåg att gå ut och njut av dina magnolior, många av dem har också en fantastisk doft!

Stjärnmagnolia Magnolia stellata