Stort och iögonfallande träd med stor krona. Långsmala silvriga blad. Unga träd är uppåtsträvande och äggrunda för att senare glesas ur och få en bredare krona och hängande grenar. Effektfullt kontrastträd som ger ett mjukt och sirligt intryck. Vind- och värmetålig. Kan användas i stadsmiljö men har aggressiva rötter som kan lyfta beläggningar.

Salix alba f. sericea

Silverpil

Zon: 7
Läge: sol
Planteringsavstånd: 800cm
Höjd: 15-25m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8717823577993
EAN: 8717823577993 Artikelnr: 22204 Kategorier: ,

Salix alba f. sericea

Silverpil

Zon: 7
Läge: sol
Planteringsavstånd: 800cm
Höjd: 15-25m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8717823577993 Artikelnr: 22204 Kategorier: ,

Stort och iögonfallande träd med stor krona. Långsmala silvriga blad. Unga träd är uppåtsträvande och äggrunda för att senare glesas ur och få en bredare krona och hängande grenar. Effektfullt kontrastträd som ger ett mjukt och sirligt intryck. Vind- och värmetålig. Kan användas i stadsmiljö men har aggressiva rötter som kan lyfta beläggningar.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte