Gröna läderaktiga blad som växer i en rosett. Flytväxt som passar i mindre dammar, tunnor eller fågelbad. Bladen är kan vara känsliga för vind och kraftig sol, speciellt i etableringsfasen. När den etablerat sig är den väldigt tålig. Sprider sig snabbt i varmt och soligt läge. Sätts ut när temperaturen överstiger ca 15 grader. Övervintras i ljust och svalt utrymme, ex akvarium utan täckglas, dock svår i rumstemperatur och räknas oftast som ettårig.

Pistia stratiotes

Musselblomma

Zon: D
Läge: sol-halvskugga
Planteringsdjup: Flytande
Höjd: 0,1m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8712000841287
EAN: 8712000841287 Artikelnr: j70192 Kategorier: , ,

Pistia stratiotes

Musselblomma

Zon: D
Läge: sol-halvskugga
Planteringsdjup: Flytande
Höjd: 0,1m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8712000841287 Artikelnr: j70192 Kategorier: , ,

Gröna läderaktiga blad som växer i en rosett. Flytväxt som passar i mindre dammar, tunnor eller fågelbad. Bladen är kan vara känsliga för vind och kraftig sol, speciellt i etableringsfasen. När den etablerat sig är den väldigt tålig. Sprider sig snabbt i varmt och soligt läge. Sätts ut när temperaturen överstiger ca 15 grader. Övervintras i ljust och svalt utrymme, ex akvarium utan täckglas, dock svår i rumstemperatur och räknas oftast som ettårig.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte