Ormbunkar

Ormbunkar pdf

Precis som med andra perenner så finns det ormbunkar som passar i olika typer av miljöer. Vissa växer i klippblock och grus, men flertalet av ormbunkarna föredrar en skuggig och fuktig placering. Det är väl främst i skogsmiljöer vi är vana att se ormbunkar i vår egen närhet. Skönhetsvärdet hos en ormbunke finns inte bara i det gröna, utspringet av de nya bladen på våren är rena rama konstverken! Många får också fin färg på hösten.

Läge: Lätt skugga från omgivande träd passar bra för de flesta ormbunkar. De passar utmärkt som undervegetation i woodland eller samplanterade med andra växter i rabatter och buskage. Det finns också de som passar att planteras i stenparti.

Många vildväxande ormbunkar växer i en naturligt kemiskt sur miljö, det vill säga i jord med lågt pH. Barr och blad från omgivande träd bryts ner och bildar en bra grogrund för ormbunkar. Lerjord bör undvikas, har du lerjord i din trädgård är det bättre att plantera i en upphöjd bädd fylld med ny jord.

Jord: För ormbunkar i woodlandmiljö passar så kallad ”mulch” utmärkt att plantera i, eller förbättra den befintliga jorden med. Det är en luftig och mullrik blandning av löv, kompost och yrkesodlarjord eller torvmull. Denna mulch är också perfekt att tillföra årligen som jordförbättring. Det är också bra att lägga löv direkt på jorden, gärna av ek eller japansk lönn om man har det i sin trädgård, de har naturligt lågt pH och är luftiga.

För ormbunkar i stenparti passar en väldränerad, något mer näringsrik jord med högre pH. Dessa ormbunkar, till exempel Adianthum, Asplenium och Athyrium, trivs ljust men med stenar som skuggar rötterna. Jorden ska vara grusig och genomsläpplig men inte för torr.

Var försiktig med gödsling, en välbalanserad mulch enligt ovan är det bästa.

Vattna ordentligt vid plantering och håll ormbunken fuktig hela första växtsäsongen. Den etablerar sig långsamt och vi rekommenderar dig att skydda plantan med löv, säckväv eller granris första vintern.

Klipp inte ner ormbunken på hösten utan låt bladen sitta kvar som ett skydd över vintern. På våren kan du putsa bort det vissna, men låt det gärna ligga kvar så tar maskarna hand om det och näringen återförs.

I woodlandmiljö passar arter och sorter av majbräkensläktet Athyrium, kambräkensläktet Blechnum, och lundbräkensläktet Dryopteris, strutbräkensläktet Matteuccia, pärlbräken Onoclea, safsa Osmunda och stensöta Polypodium.

I stenparti eller rabatt passar arter och sorter av adiantumsläktet Adianthum,svartbräkensläktet Asplenium och majbräkensläktet Athyrium.

Regnbågsbräken Athyrium nipponicum `Silver Falls´