Kvalitetsregler för plantskoleväxter

Plantskolorna i Sverige har tagit fram kvalitetsregler för plantskoleväxter. Reglerna togs fram 1994 för att säkra och vidareutveckla den kvalitet som under många år arbetats upp i svenska plantskolor.

Sedan dess har reglerna reviderats och anpassats till såväl utvecklingen av nya produkter som de internationella regler som utarbetats inom ENA (European Nurserystock Association).

Läs mer eller beställ en tryckt version på Lantbrukarnas Riskförbund.
Text & bild: LRF