Att ha fisk i sin damm är naturligtvis pricken över i! De är färggranna, livliga, ibland t o m sällskapliga djur som ger en extra dimension till trädgården. Fiskarna gör också stor nytta genom att äta larver av t ex myggor. Det bästa och roligaste är att ha fiskar med olika livsvillkor, bottenlevande, mellanskiktslevande och ytlevande fiskar, de bidrar på olika sätt positivt till dammens ekosystem och trädgårdsvärde.

Lämpligt antal fisk beror på sort, men en grov tumregel är 50 cm fisk per 1000 liter, t ex 5 stycken 10 cm stora fiskar. För koikarp se nedan!

Har du möjlighet så anpassa din damm för fisk redan i planeringen. Det finns några enkla saker att tänka på som gör livet för fisken och dig lättare.

  1. Ett djup på minst 60 cm. Koikarp behöver 120 cm.
  2. En vattenmängd på minst 500 liter. OBS! Koikarp behöver en vattenvolym på minst 5 m³
  3. En pump och filter för rening av vattnet.

Förberedelse: Det bästa är att låta dammen komma i bra balans innan du släpper i fisk. Filtreringen måste ha kommit igång ordentligt och växterna etablerat sig. Tidigast fyra veckor efter växtplanteringen är det lämpligt att börja med fisk.

Det är viktigt att vattentemperaturen i dammen är 15°.

Innan du åker och handlar fisken tar du fram en hink som är tillräckligt stor för den mängd fisk som du har med dig hem. När du köper fisken så passa också på att köpa en förpackning Safe&Care, ett medel som tillsätts vattnet och skyddar huden på dina nya fiskar.

Isättning av ny fisk: Du får hem fisken i en kraftig påse. Håll påsen skuggigt, svalt och lugnt vid hemtransport. Väl hemma lägger du påsen oöppnad i dammen ca 15 minuter för att få samma vattentemperatur som i dammen.

Flytta över påsen med fisk till hinken, öppna påsen och häll mycket försiktigt ut vattnet och fiskarna i hinken. Ta nu 2,5 dl vatten från dammen och häll i hinken med fisk. Upprepa detta var femte minut minst tio gånger. Tillsätt Safe&Care. Sedan kan du försiktigt släppa din fisk i dammen! Håll därefter uppsikt över fisken regelbundet.

Matning: Det är lätt att mata sina fiskar för mycket. Ta för vana att inte ge mer foder än att det blir uppätet inom 10 minuter. Det är bättre att mata för lite än för mycket!

För att fiskarna, speciellt koikarpen, ska växa optimalt och utveckla fina färger ska den matas 1-3 ggr dagligen. Mängd och hur ofta är beroende av vattentemperaturen.

Under 10° C ingen mat
10-15° C 1g/dag
15-25° C 2-3 ggr/dag (högre siffra för koi)
Över 25° C 3-4 ggr/dag (högre siffra för koi)

Mixa olika sorters foder så trivs fisken bättre. Ingen gillar att äta samma mat jämt!

Pondsticks: Fiberrikt foder för guldfisk och andra fiskar som tar foder från ytan. Fodret flyter länge vilket gör att det är lätt att kontrollera att fisken äter upp.

Pondgranulat: Bra allroundfoder som passar fiskar som tar foder från ytan. Innehåller karotin vilket ger dina fiskar skarpa färger. Passar både stora och små fiskar.

Koipellets: Specialfoder för koikarp för att få fram de bästa färgerna på fisken.

Guldidfoder: Näringsrikt foder med extra vitaminer som passar guldid och andra fiskar som rör sig snabbt.

Störfoder: Stör äter från botten och behöver ett foder som sjunker. Stören ska matas även vid 3-10°.