Dekorationssten

Dekorationssten pdf

Liksom vatten har stenar alltid fascinerat människan. Alla färger, mönster och former ger en känsla av närhet till naturen. Att använda sig av sten på olika sätt öppnar upp för oanade möjligheter i våra trädgårdar!

Den stora trenden har varit att lägga slänter och större ytor med sten, men det finns så många andra möjligheter och användningsområden. Det kan vara att lyfta fram enstaka vackra växter, lysa upp ett mörkt hörn eller göra en vacker gång. Här ger vi lite tips om vad som är bra att tänka på.

Grundarbete: Det allra viktigaste är att lägga ett ogrässkydd under stenen. En markduk av bra kvalitet gör att du minimerar uppkomsten av rotogräs. Kraftigt ogräsbemängd jord bör rensas eller köras bort innan duken läggs på. Eventuellt behöver du ta bort en del av den befintliga jorden så den färdiga stenytan kommer i lämplig nivå med omgivande ytor. Snåla inte vid skarvning av duken, överlappa minst 1 dm och sätt fast duken med markspjut.

Ytor med sten och enstaka växter: Ska du plantera växter är det viktigt att du väljer en markduk av god kvalitet till exempel Plantex, den har mycket god genomsläpplighet för vatten vilket är nödvändigt för att växterna ska klara sig.

Först förbättrar och förbereder du jorden där växterna ska planteras. Större växter är lättast att plantera först och därefter lägga duken. Lägg duken omlott och så nära växterna det går. Lägg sedan på stenen. Är det mindre växter, till exempel perenner, lägger du duken först och placerar sedan ut växterna på duken. Skär ett kryss i duken där växten ska planteras, vik den åt sidan, plantera växten och vik ihop krysset igen. Sedan lägger du på stenen.

Runt hussockeln: Att lägga sten närmast husgrunden är väldigt praktiskt. Framförallt ser det snyggt och prydligt ut, du slipper jordstänk vid regn och vattnet blir inte stående. Du frestas inte heller att plantera för nära grunden. Växter har i allmänhet lättare att klara sig en bit från huset där regnet kommer åt.

Under stupröret: Se till att du har fall från grunden och god dränering, täck med dekorsten och du får genast en snygg och praktisk detalj i trädgården.

Rabatter: Sten har förmågan att lagra värme och skydda mot uttorkning. Att lägga sten i till exempel kryddlandet gör att värme magasineras och plantorna får ett bättre mikroklimat.

Kruka: Ett lager vackert grus överst i krukan framhäver växten på ett fint sätt och bevarar fukt och värme.

Fraktion: Grovleken på dekorstenen benämns fraktion. Fraktion 8-12 betyder att materialet är sållat och består av stenar som är 8-12 mm stora.

Materialåtgång: En finare fraktion kan läggas i något tunnare lager medan en grövre fraktion måste läggas i tjockare lager för att täcka underlaget.

Fraktion 8-12: Lägger du ett 3 cm tjockt lager sten räcker 20 kg till ca 0,5 m2. En Big Bag på 1000 kg räcker till ca 20-25 m2 om du lägger 3 cm tjockt.

Fraktion 16-32: Lägger du ett 5 cm tjockt lager sten räcker 20 kg till ca 0,3 m2. En Big Bag på 1000 kg räcker till ca 15 m2 om du lägger 5 cm tjockt.

Obs! Till grusgångar bör stenen läggas i ett 2-3 gånger så tjockt lager som ovan.