Bär & rabarber

Bär & rabarber pdf

Blåbär: Det är en buske med stort odlingsvärde! Förutom att bären är bland det nyttigaste du kan äta så har växten ett stort prydnadsvärde med sin härliga grönska och fantastiska höstfärg.

Läge och jord: De vill ha ett soligt, varmt och skyddat läge för att utvecklas bra. Jorden ska vara fuktighets-hållande men väldränerad och bör vara ca 50 cm djup. De kräver mycket vatten men måttligt med gödsel! Amerikanska blåbär och hybridblåbär är surjords-växter som trivs i jordar med lågt pH, 4,5 – 5,5. Blåbärsbuskar kan också planteras i upphöjda bäddar kantade av t ex torvblock, det är speciellt bra om jorden i din trädgård är lerig.

Förberedelse: Gräv en grop, 50 cm djup och 100 cm bred. Se till att det är luckert i botten! Blanda den befintliga matjorden med lika mycket rhododendron-jord, eller naturtorv blandad med barkmull och kogödsel i lika delar.

Plantering: Sätt i plantan, fyll till hälften med den förbättrade jorden och tryck till jorden lite försiktigt. Vattna rejält och fyll sedan på resten av jorden och vattna igen. Var noga med att plantan hamnar i rätt nivå i jordytan. Hela roten ska vara under jordytan medan stammen måste vara ovan jordytan, den vill inte ha jord på stammen!

Den färdiga planteringsytan bör vara något över omgivande markyta eftersom mullrik jord alltid sjunker ihop med tiden.

Vattning: Vattna rikligt, speciellt första säsongen, tillväxten avstannar om plantan får torka. En tumregel är att 30 mm regn når 30 cm ner i jorden.

Gödsling: Var återhållsam med gödsel. Tidigt på våren myllar du ner lite kogödsel eller blåbärsgödsel. På hösten är det bra att lägga lite löv eller kompost runt busken.

Blåbär behöver normalt inte beskäras, gallra bara vid behov bort gamla grenar. För att öka skörden rekommenderar vi att alltid plantera olika sorter

Hallon: De är så goda och så användbara! Vi tycker det bör finnas några hallonplantor i varje trädgård. De är anspråkslösa, tåliga och lättskötta.

Läge och jord: Placera soligt och luftigt, gärna i fuktighetshållande jord, skörden blir bättre om det inte är för torrt. Hallon föredrar en svagt sur jord med pH ca 5,5 – 6,5. Vid högre pH kan det bli brist på järn och mangan, då blir bladen gula och bleka och risken för hallonskottsjuka ökar. Blanda den befintliga jorden med rhododendronjord, eller kogödsel och naturtorv.

Plantering: Hallon har ett grunt rotsystem och planteras med skotten precis i ytan. Avståndet bör vara 50 cm mellan plantorna och minst 1 meter mellan raderna. En luftig hallonodling ger friskare bär! Klipp ner plantorna till ca 35 cm vid plantering.

Vattna rejält vid plantering och därefter vid torka. Till skillnad från vildhallon som ofta växer i torra lägen, är trädgårdshallon beroende av god tillgång på vatten för att ge fina bär. Hallon ska inte vattnas direkt på bladverket för att undvika sjukdomar.

Beskärning: Vanliga hallon ger skörd på fjolårsskotten, därefter dör dessa. På hösten klipps de skott som burit bär ner ända till marken. Av de nya årsskotten sparas 5-7 skott per planta (10-12 per löpmeter). Skotten kan klippas på höjden, ca 1,8 m, för lättare plockning.

Hösthallon ger bär på årsskotten och klipps ner helt efter skörd. Hösthallon ger skörd sent på säsongen. Hallon kräver uppbindning av något slag, störar med linor spända emellan på var sida om plantorna fungerar bra.

Jordgubbar: Favoriten i trädgården! Få saker kan mäta sig med att få ta en solvarm jordgubbe från den egna täppan rakt in i munnen!

Läge: Det bör vara varmt och soligt med väldränerad jord. God luftcirkulation men inte för blåsigt är bra.

Jord: Jorden ska helst vara porös mullrik och väldränerad. Har du en lerig eller dåligt dränerad jord går det utmärkt att odla på upphöjda bäddar. Jordgubbar har ett måttligt behov av näring, framförallt kväve får inte överdoseras.

Förberedelse: Se till att jorden är fri från rotogräs! Jordgubbar har ett grunt rotsystem och gillar inte konkurrens eller uttorkning. Den befintliga matjorden behöver nästan alltid förbättras. Blanda den till hälften med yrkesodlarjord eller med en blandning av lika delar barkmull eller kogödsel.

Plantering: Plantera i rader med ca 40 cm mellan plantorna och 80-100 cm mellan raderna. Sätt plantorna ytligt men tryck till så de sitter fast, den så kallade kronan, mittemellan rot och skott, ska sitta precis i jordytan. De kan också planteras i upphöjd bädd, 10-30 cm hög och 40-100 cm bred. Jorden täcks gärna med markduk. Plantera genom att skära kryss i duken där du sätter plantan.

Skötsel: Jordgubbar har måttliga krav på näring. Första året kan man gynna skottillväxten med gödsling i samband med planteringen. Därefter gödslas med kogödsel eller jordgubbsgödsel direkt efter skörd. Rensa bort ogräs före gödsling.

Vattna vid behov, speciellt under bärens utveckling, men helst tidigt på dagen så plantorna hinner torka upp före kvällen. Klipp bort revor som växer ut åt sidorna.

Täck marken runt plantorna med markduk eller halm i slutet av blomperioden. Täckmaterialet håller kvar fukten i jorden, minskar ogräset och håller bären rena.

Plantorna ger bäst skörd de 3-4 första åren, sedan är det dags att förnya jordgubbslandet. Använd nya friska plantor och plantera på nytt ställe där det inte varit jordgubbar på minst 4 år. Plantera gärna olika sorter för att få en längre säsong!

Björnbär och Taybär: Ger bär på fjolårsskott och kräver ett gynnsamt och varmt odlingsläge. Det är en fördel att spaljera plantorna vid en solig vägg eller plank. Jorden bör vara mullrik och väldränerad. Gödsling endast på våren. Beskärs och sköts för övrigt som hallon.

Lingon: Är liksom blåbär en surjordsväxt som vill ha lågt pH, ända ner mot pH 4. De föredrar en mullrik men relativt näringsfattig jord och bör inte gödslas med konstgödsel. Bärens och klasarnas storlek gynnas av korspollinering så vi rekommenderar att sätta olika sorter. Det ytliga rotsystemet är känsligt, så var försiktig vid ogräsrensning!

Allåkerbär: Är en korsning mellan två vildväxande arter och har röda och aromatiska bär. Skotten vissnar ner varje år och det bildas nya under hösten på krypande jordstammar. De fina rosa-violetta blommorna är självsterila och det krävs plantor av olika sorter för bildandet av bär. De trivs i lucker men fuktighetshållande jord med lågt pH och kan med tiden bilda en heltäckande matta. Växten är en utmärkt marktäckare. Plantorna behöver 3 år på sig för att ge skörd.

Rabarber: För att lyckas med rabarber krävs mycket gödsel! Vid plantering gräver du en stor grop, rejält bred för kommande tillväxt och blandar den befintliga jorden med lika mycket kogödsel som jord. Vattna rejält och skörda inte första året. När den har etablerat sig är det bra att skörda kontinuerligt för att gynna skotten att växa. Blomknopparna bör klippas bort. När du skördat färdigt kan den få blomma, blommorna är mycket fina i buketter! Gödsla sent på hösten eller tidigt på våren med kogödsel. Ge även en giva med hönsgödsel i juni.

Smultron och smulgubbar: Finns både revbildande som kan användas som marktäckare i soliga lägen och icke revbildande som planteras och sköts som jordgubbar. Kan även användas som kantväxt. Vissa sorter blommar och ger bär flera gånger under sommaren. De har måttliga krav på näring. De ger bättre skörd om de får vatten under torra perioder.