Certifierad. En sort som växer medelstarkt och ger god skörd. Frukten blir medelstor, violettröd till svartröd med ett sött, svagt syrligt fruktkött med god smak. Är motståndskraftigt mot bakterios. Bären kan vid riklig nederbörd sitta kvar länge på träden utan att spricka sönder.

Prunus avium ‘Sam’

Sötkörsbär, 'Sam'

Zon: 3
Läge: sol
Blomtid: maj
Färg: vit
Mognad: juli-augusti
Planteringsavstånd: 5m
Höjd: 4-5m
Stamhöjd: 60-80cm
Grundstam: Prunus Colt
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 5707668110052
EAN: 5707668110052 Artikelnr: 19137 Kategorier: , ,

Prunus avium ‘Sam’

Sötkörsbär, 'Sam'

Zon: 3
Läge: sol
Blomtid: maj
Färg: vit
Mognad: juli-augusti
Planteringsavstånd: 5m
Höjd: 4-5m
Stamhöjd: 60-80cm
Grundstam: Prunus Colt
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 5707668110052 Artikelnr: 19137 Kategorier: , ,

Certifierad. En sort som växer medelstarkt och ger god skörd. Frukten blir medelstor, violettröd till svartröd med ett sött, svagt syrligt fruktkött med god smak. Är motståndskraftigt mot bakterios. Bären kan vid riklig nederbörd sitta kvar länge på träden utan att spricka sönder.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte