Stora underbara blommor är svåra att motstå, blommorna är 8-12cm. Har kraftiga 4 cm breda svärdslika blad. Mycket tålig och härdig. Vildväxande i hela Sverige. Starkväxande, bildar snabbt kraftiga bestånd. Passar i de flesta dammar, kan planteras fritt i större naturdammar. Trivs även på de lite djupare zonerna i dammen. Planteras i 30cm stor kruka i vattenväxtjord. Övervintras på plats. Förökas genom delning och sidoskott.

Iris pseudacorus

Svärdslilja

Zon: A
Läge: sol
Blomtid: maj-juni
Färg: gul
Planteringsavstånd: 35cm
Planteringsdjup: 0-20cm
Höjd: 0,8m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8713469103220
EAN: 8713469103220 Artikelnr: 8719 Kategorier: , ,

Iris pseudacorus

Svärdslilja

Zon: A
Läge: sol
Blomtid: maj-juni
Färg: gul
Planteringsavstånd: 35cm
Planteringsdjup: 0-20cm
Höjd: 0,8m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 8713469103220 Artikelnr: 8719 Kategorier: , ,

Stora underbara blommor är svåra att motstå, blommorna är 8-12cm. Har kraftiga 4 cm breda svärdslika blad. Mycket tålig och härdig. Vildväxande i hela Sverige. Starkväxande, bildar snabbt kraftiga bestånd. Passar i de flesta dammar, kan planteras fritt i större naturdammar. Trivs även på de lite djupare zonerna i dammen. Planteras i 30cm stor kruka i vattenväxtjord. Övervintras på plats. Förökas genom delning och sidoskott.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte