Mycket bra sort med ett fantastiskt bladverk hela säsongen. Helt röda blad på våren, senare gula blad med röda spetsar. Kompakt och utbrett växtsätt. Slänter och rabatter i vanlig trädgårdsjord. Tacksam och lättodlad. REKOMMENDERAS!

Spiraea japonica MAGIC CARPET

Praktspirea MAGIC CARPET

Zon: 5
Läge: sol-halvskugga
Blomtid: juni-juli
Färg: karminrosa
Planteringsavstånd: 60cm
Höjd: 0,5
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703472923
EAN: 4014703472923 Artikelnr: 18925 Kategorier: , ,

Spiraea japonica MAGIC CARPET

Praktspirea MAGIC CARPET

Zon: 5
Läge: sol-halvskugga
Blomtid: juni-juli
Färg: karminrosa
Planteringsavstånd: 60cm
Höjd: 0,5
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703472923 Artikelnr: 18925 Kategorier: , ,

Mycket bra sort med ett fantastiskt bladverk hela säsongen. Helt röda blad på våren, senare gula blad med röda spetsar. Kompakt och utbrett växtsätt. Slänter och rabatter i vanlig trädgårdsjord. Tacksam och lättodlad. REKOMMENDERAS!

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte