Sättpotatis Timo 1kg, mycket tidig. Fast, något gul med ovala knölar. Går att odla på de flesta växtplatser. God som färskpotatis, mycket välsmakande.

Sättpotatis ’Timo’ 1kg

Mycket tidig

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674012720
EAN: 7330674012720 Artikelnr: 3704 Kategorier: , ,

Sättpotatis ’Timo’ 1kg

Mycket tidig

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674012720 Artikelnr: 3704 Kategorier: , ,

Sättpotatis Timo 1kg, mycket tidig. Fast, något gul med ovala knölar. Går att odla på de flesta växtplatser. God som färskpotatis, mycket välsmakande.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte