Sättpotatis Maria 1kg, tidig sort. Fast, något gul. Klassisk, omtyckt svensk sort med hög avkastning vid säsongsstart. Årets potatis 2018! Mycket god färskpotatis.

Sättpotatis ’Maria’ 1kg

Mycket tidig

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674012027
EAN: 7330674012027 Artikelnr: 3698 Kategorier: , ,

Sättpotatis ’Maria’ 1kg

Mycket tidig

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674012027 Artikelnr: 3698 Kategorier: , ,

Sättpotatis Maria 1kg, tidig sort. Fast, något gul. Klassisk, omtyckt svensk sort med hög avkastning vid säsongsstart. Årets potatis 2018! Mycket god färskpotatis.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte