Sättpotatis Early Rose 1kg, mycket tidig sort. Fast, vit och rundoval med rött skal. God färskpotatis.

Sättpotatis ’Early Rose’ 1kg

Mycket tidig, Nyhet 2022

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674020114
EAN: 7330674020114 Artikelnr: 21942 Kategorier: ,

Sättpotatis ’Early Rose’ 1kg

Mycket tidig, Nyhet 2022

Förbeställ nu. Leverans från vecka 12.
EAN: 7330674020114 Artikelnr: 21942 Kategorier: ,

Sättpotatis Early Rose 1kg, mycket tidig sort. Fast, vit och rundoval med rött skal. God färskpotatis.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte