Sort med ett kompakt växtsätt. Får vackra lila blommor i maj. Grönglänsande läderartade blad. Vintergrön. Trivs bäst i halvskuggiga lägen.

Rhododendron minus Peter J. Mezitt

Rhododendron 'Peter J.Mezitt'

Zon: 5
Läge: sol-halvskugga
Blomtid: maj
Färg: lila
Planteringsavstånd: 100cm
Höjd: 2m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703430015
EAN: 4014703430015 Artikelnr: J5532 Kategorier: , ,

Rhododendron minus Peter J. Mezitt

Rhododendron 'Peter J.Mezitt'

Zon: 5
Läge: sol-halvskugga
Blomtid: maj
Färg: lila
Planteringsavstånd: 100cm
Höjd: 2m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703430015 Artikelnr: J5532 Kategorier: , ,

Sort med ett kompakt växtsätt. Får vackra lila blommor i maj. Grönglänsande läderartade blad. Vintergrön. Trivs bäst i halvskuggiga lägen.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte