Mycket vacker häck med sina underbara rosa ny skott och mörkröd blanka blad på sommaren och bruna blad som hänger kvar hela vintern. Lämplig till både låga och höga häckar. Trivs bäst på näringsrik, kalkrik humusjord men går även på väldränerad lerjord. Låt toppskottet växa upp till färdig höjd innan det beskärs. Sidorna beskärs 2 ggr/år före midsommar och i augusti-september. Rekommenderas att bindas upp till babukäpp.

Fagus sylvatica Purpurbladiga Gruppen

Blodbok

Zon: 4
Läge: sol
Planteringsavstånd: 30cm
Höjd: 20-25m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 2400000078968
EAN: 2400000078968 Artikelnr: 18637 Kategorier: ,

Fagus sylvatica Purpurbladiga Gruppen

Blodbok

Zon: 4
Läge: sol
Planteringsavstånd: 30cm
Höjd: 20-25m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 2400000078968 Artikelnr: 18637 Kategorier: ,

Mycket vacker häck med sina underbara rosa ny skott och mörkröd blanka blad på sommaren och bruna blad som hänger kvar hela vintern. Lämplig till både låga och höga häckar. Trivs bäst på näringsrik, kalkrik humusjord men går även på väldränerad lerjord. Låt toppskottet växa upp till färdig höjd innan det beskärs. Sidorna beskärs 2 ggr/år före midsommar och i augusti-september. Rekommenderas att bindas upp till babukäpp.

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte