Kompakt välförgrenad buske med upprätt växtsätt. Rosa flikiga blad på våren med rosa nya skott hela säsongen. Unga grenar är lysande röda, blir sedan vitstrimmiga. Vindskyddat läge. Väldränerad mullrik jord, gärna med lågt pH. Läge: sol – halvskugga. Höjd/bredd: 1,5-2m. Zon: 3

Acer palmatum ’Phoenix’

Japansk lönn 'Phoenix'

Zon: 3
Läge: sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703464881
EAN: 4014703464881 Artikelnr: 27840 Kategorier: ,

Acer palmatum ’Phoenix’

Japansk lönn 'Phoenix'

Zon: 3
Läge: sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2m
Endast butiksförsäljning. Detta är ett urval ur vårt utbud. Sortimentet varierar under säsongen, besök våra butiker för aktuellt pris & lager.
EAN: 4014703464881 Artikelnr: 27840 Kategorier: ,

Kompakt välförgrenad buske med upprätt växtsätt. Rosa flikiga blad på våren med rosa nya skott hela säsongen. Unga grenar är lysande röda, blir sedan vitstrimmiga. Vindskyddat läge. Väldränerad mullrik jord, gärna med lågt pH. Läge: sol – halvskugga. Höjd/bredd: 1,5-2m. Zon: 3

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte