Långsam växande dvärgform med vridna barr som visar den dekorativa silvriga undersidan. Långsamväxande. För kruka, rabatt eller stenparti. Väldränerad jord. Höjd: 50cm. Zon:4. Läge: sol-halvskugga

Abies koreana ’Kohouts Icebreaker’

Koreagran 'Kohouts Icebreaker'

Zon: 4
Läge: sol-halvskugga
Höjd: 50cm
EAN: 4014703779886
EAN: 4014703779886 Artikelnr: 18949 Kategorier: , ,

Abies koreana ’Kohouts Icebreaker’

Koreagran 'Kohouts Icebreaker'

Zon: 4
Läge: sol-halvskugga
Höjd: 50cm
EAN: 4014703779886 Artikelnr: 18949 Kategorier: , ,

Långsam växande dvärgform med vridna barr som visar den dekorativa silvriga undersidan. Långsamväxande. För kruka, rabatt eller stenparti. Väldränerad jord. Höjd: 50cm. Zon:4. Läge: sol-halvskugga

För träd och buskar finns den klassiska zonindelning. Den bygger på klimatet i olika delar av landet där växtzonerna delas in från 1-8, zon 1 återfinns i söder och zon 8 i norr.

Zonkartan är dock inte detaljerad så ”öar” med bättre eller sämre klimat kan förekomma. En del växter kan klara sig bra även utanför angivna zoner. Bedöm din odlingszon rätt – det enklaste är att kontrollera vilka växter som klarat sig i flera år och utvecklats bra hos t.ex. grannen. Växtzonen kan faktiskt växla från ena hörnet av tomten till det andra!

För perenner används ett system baserat på växternas övervintringsförmåga.

Perenners härdighet delas in från A – D, där A innefattar de mest tåliga

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte